تبلیغات
سکوی علم - مطالب ابر هشتمین اندیشمند

انجمن سایت های درسی ایران

خبر

بسم الله الرحمن الرحیم
-------------------------------------
اولین پایگاه انجمنی اینترنتی برای گروه های سنین هفتم و هشتم و نهم ساخته شده است .
سایت هشتمین اندیشمند با همکاری سایت سکوی علماقدام به ساخت اولین انجمن درسی ایران کرده است
در این انجمن می توانید بپرسید جواب دهید
درخواست نمونه سوال کنید
با مدیران سایت ها گفتگو کنید
با نویسندگان گپ بزنید
فعالیت کنید
نمونه سوال بگذارید(که بهترین نمونه سوال ها در سه وبگاه نام برده شده قرار خواهد گرفت)

برای رفتن کلیک کنید: