تبلیغات
سکوی علم - مطالب ابر شتیبانی آنلاین

خبر : پشتیبانی سایت

خبر

با سلام . پس از چن مورد پشتیبانی در چت روم و یاهو و یک ابزار تصمیم گرفتیم در چت روم سکوی علم پشتیبانی را شروع بکنیمو همیشگی در این چت روم پشتیبان باشد . پشتیبانان هم خودم و نویسندگان میشوند ... از این پس برای ارائه پیشنهاد و انتقاد و هرگونه پرسش و به این چتر وم مراجعه نمایید ...
Sahand1chat.tk
sahand1chat.lel.ir